ยกเลิกวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(VOVworld) – นักท่องเที่ยว 5 ประเทศดังกล่าวจะได้อยู่ในประเทศเวียดนาม 15 วันโดยไม่ต้องตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

ยกเลิกวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ - ảnh 1
ยกเลิกวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ทบวงการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวเวียดนามและบริษัทการบินเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประสานจัดการประชุมเพื่อปฏิบัติมติการยกเลิกวิซ่าเพียงฝ่ายเดียวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคำสั่งเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะความสามารถในการบริหารภาครัฐ เน้นแก้ไขอุปสรรค และผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยว โอกาสนี้ ได้มีการแนะนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก 5 ตลาดของยุโรปตะวันตก ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปนและอิตาลีรวมทั้งตลาดเบลารุส พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตินโยบายการยกเลิกวีซ่าเพียงฝ่ายเดียวที่ได้ประกาศโดยรัฐบาล โครงการนี้จะต้องปฏิบัติไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีราคาย่อมเยา พร้อมทั้งมีการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเวียดนามให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวยุโรปตะวันตก นักท่องเที่ยว ๖ ประเทศดังกล่าวจะได้อยู่ในประเทศเวียดนาม 15 วันโดยไม่ต้องตรวจลงตราหนังสือเดินทาง มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด