ยูนิเซฟเลือกนครโฮจิมินห์เป็นสถานที่ปฏิบัติ “ข้อคิดริเริ่มนครที่เป็นมิตรกับเด็ก”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสัมมนาทาบทามความคิดเห็นโครงการร่วมมือระหว่างนครโฮจิมินห์กับกองทุนเพื่อเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในช่วงปี 2017-2021 เกี่ยวกับ “ข้อคิดริเริ่มนครที่เป็นมิตรกับเด็ก” 
ยูนิเซฟเลือกนครโฮจิมินห์เป็นสถานที่ปฏิบัติ “ข้อคิดริเริ่มนครที่เป็นมิตรกับเด็ก” - ảnh 1 ชั้นเรียนของเด็ก (หนังสือพิมพ์ศุลกากร)

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า นครโฮจิมินห์เป็นจุดศูนย์รวมเงื่อนไขและความท้าทายเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์นครที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยมีประชากร 1 ใน 4 เป็นประชากรต่างถิ่น  นครโฮจิมินห์กำลังประสบอุปสรรคและความท้าทายมากมายเกี่ยวกับบรรยากาศการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ดังนั้นการสร้างสรรค์นครที่เป็นมิตรกับเด็กคือความต้องการที่เร่งด่วน นาย ดั่งฮวานาม อธิบดีกรมที่ดูแลปัญหาของเด็กสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า “ถ้าหากนครโฮจิมินห์อยากแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิของเด็กก็ต้องปรับปรุงแหล่งทรัพยากรมนุษย์จากระดับนครถึงเขตชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทางนครต้องให้ความสนใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการลงทุนให้แก่เด็ก เช่นทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น”

ผ่าน “ข้อคิดริเริ่มนครที่เป็นมิตรกับเด็ก” ยูนิเซฟมีความประสงค์ว่า ทางนครจะค่อยๆยกระดับความสามารถในการปกป้องเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงและค้ำประกันการเข้าถึงการบริการสังคมอย่างยุติธรรม โดยตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2021 ยูนิเซฟจะประสานกับทางนครเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในการพัฒนารูปแบบนี้ บนพื้นฐานการเรียนรู้ประสบการณ์จาก 52 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ “ข้อคิดริเริ่มนครที่เป็นมิตรกับเด็ก”. 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด