ยื่นเสนอให้ยูเนสโกรับรอง “ศิลปะการฟ้อน Xoe ไท” และ “ศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าจาม”เป็นมรดกวัฒนธรรมและนามธรรมของมนุษยชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เห็นพ้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนรัฐบาลในการลงนามเอกสารเพื่อยื่นเสนอให้องค์การยูเนสโกระบุให้ “ศิลปะการฟ้อน Xoe ไท” และ “ศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าจาม” เป็นมรดกวัฒนธรรมและนามธรรมของมนุษยชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน

โดยนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวประสานกับคณะกรรมการแห่งชาติยูเนสโกเวียดนามจัดทำระเบียบการที่จำเป็นเพื่อยื่นเสนอต่อยูเนสโกก่อนวันที่ 31 มีนาคมปี 2019

ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาจากชนเผ่าชาวไท การฟ้อนรำ Xoe ไทได้กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่เชื่อมสายสัมพันธ์ในชุมชน และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมและนามธรรมของประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว

ส่วนอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าจามมีบทบาทสำคัญในชีวิตเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม กระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าจามสื่อถึงคุณค่าศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นถึงแม้มีการผันผวนในกระบวนการพัฒนา แต่เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองของชนเผ่าจามยังคงสามารถรักษาคุณค่าและความงามแบบดั้งเดิมของเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่มีอายุนับร้อยปี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด