รัฐบาลจะปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 6 มิถุนายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ส่วนในนามของนายกรัฐมนตรี นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจ
รัฐบาลจะปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  - ảnh 1นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจ (http://vneconomy.vn) 

มีผู้แทนสภาแห่งชาติ 71 คนได้ลงทะเบียนตั้งกระทู้ถามนาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น สถานการณ์พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการปกป้องเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรของเวียดนาม สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้เผยว่า ภารกิจดังกล่าวได้ประสบผลงานที่สำคัญ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศและการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทุกคน โดยในปี 2017 เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ไม่ว่าจะในการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย พร้อมทั้งย้ำว่า รัฐบาลได้ชี้นำให้สำนักงานตรวจตราของรัฐบาลทำการตรวจสอบเพื่อรายงานต่อสภาแห่งชาติและสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ในเวลาข้างหน้า รัฐบาลจะผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป ส่วนสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในเดือนพฤษภาคมยังคงมีสัญญาณที่สดใส เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอใน 5 เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 มูลค่าการส่งออกใน5 เดือนที่ผ่านมาบรรลุ 9 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เปรียบดุลการค้า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ“ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา มีสถานประกอบการกว่า 5 หมื่น 2 พันแห่งจดทะเบียนจัดตั้ง รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนใหม่และเงินทุนเพิ่มเติมกว่า 1420 ล้านล้านด่ง สร้างงานทำให้แก่แรงงานกว่า 6 แสนคนและส่งแรงงานกว่า 4 หมื่นคนไปทำงานในต่างประเทศ การรักษาความมั่นคงด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้รับการค้ำประกัน แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมยังมีอุปสรรค์และความท้าทายต่างๆ ดังนั้น ในเวลาข้างหน้า รัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องเฝ้าติดตามและมีมาตรการรับมือกับสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พยายามปฏิบัติเป้าหมายและแผนการที่ได้วางไว้ในปี 2018 ให้ประสบความสำเร็จ”

สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้เผยว่า รัฐบาลจะปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพอากาศและการเตือนภัย จัดทำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกโครงการต่างๆในการดึงดูดการลงทุน เปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านการตรวจสอบเพื่อลงโทษการกระทำผิดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการเป้าหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน มีนโยบายให้สิทธิพิเศษต่อโครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ ดึงดูดเงินลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด