รัฐบาลตั้งใจสร้างรัฐบาลแห่งการสร้างสรรค์เพื่อรับใช้ประชาชนและพัฒนาประเทศ

17 สิงหาคม 2559 - 17:09:13

รฐบาลตงใจสรางรฐบาลแหงการสรางสรรคเพอรบใชประชาชนและพฒนาประเทศ hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม ณ สำนักรัฐบาล นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิรูประเบียบราชการระยะปี 2011 – 2015 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวระยะปี 2016-2020 โดยได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเสนอมาตรการเพื่อทำการปฏิรูประเบียบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชี้ชัดว่า รัฐบาลตั้งใจสร้างรัฐบาลแห่งการสร้างสรรค์และบริสุทธิ์เพื่อรับใช้ประชาชนและพัฒนาประเทศและยํ้าว่า เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกระดับต้องเชิดชูความรับผิดชอบในการปฏิบัติโครงการปฏิรูประเบียบราชการ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก เผยว่า“ผมกำชับให้สมาชิกรัฐบาลต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งต้องทำการปรับปรุงการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้การทำรายรับและร่ายจ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและสังคม ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นต้องต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่งเฟือย”

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม