รัฐบาลอนุมัตินโยบายพัฒนาอาชีพประมงในเขตทะเลสากล

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการความร่วมมือทำประมงในเขตทะเลสากลและส่งเสริมให้ชาวประมงทำการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในเขตทะเลของบางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีพประมงในเขตทะเลสากล พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างงานทำให้แก่ประชาชน ผลักดันการผสมผสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี2020 โครงการดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเป็นการนำร่องในจังหวัดกว๋างหงาย เตี่ยนยางและบ่าเหรียหวุงเต่าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและชาวประมงของเวียดนามในการใช้ประโยชน์   การแปรรูปและการจำหน่ายสัตว์น้ำกับประเทศที่ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านอาชีพประมงกับเวียดนาม เช่น บรูไน ปาปัวนิวกีนีและไมโครนีเซีย

ในช่วงปี2020-2025 จะขยายรูปแบบการเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาค ประเทศที่ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านอาชีพประมงกับเวียดนามและเขตทะเลที่องค์การอาชีพประมงภูมิภาคบริหาร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด