รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับประชาชน

(VOVworld) – รัฐบาลได้เปิดตัวเว็บไซต์ http://nguoidan.chinhphu.vn ซึ่งเป็นช่องข่าวเพื่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เพื่อแปรความมุ่งมั่นของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์และปฏิบัติเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับประชาชน - ảnh 1
เว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับประชาชน

(VOVworld) – วันที่ 4 เมษายน รัฐบาลได้เปิดตัวเว็บไซต์ http://nguoidan.chinhphu.vn ซึ่งเป็นช่องข่าวเพื่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนโดยนาย มาย เตี๊ยน หยุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้นำการปฏิบัติโดยตรง เพื่อแปรความมุ่งมั่นของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์และปฏิบัติเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นาย หมายเตี๊ยนหยุง ได้เผยว่า “รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งปัญหาที่ร้อนระอุจนถึงการปฏิบัติระเบียบการและกลไกในท้องถิ่น รัฐบาลถือการระดมพลังที่เข้มแข็งของปวงชนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า นี่คือการสร้างระบบปกครองจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นที่โปร่งใส ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้รัฐบาลและสำนักงานส่วนกลางปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย”

สำนักรัฐบาลจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกลไก นโยบายและระเบียบราชการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ไม่มีความพร้อมเพรียง ขัดกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามได้ลงนาม เป็นต้น ที่ส่งถึงเว็บไซต์และจะคัดแยกญหาเพื่อส่งให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆตอบข้อสงสัย และหน่วยปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีจะตรวจสอบการตอบคำถามของกระทรวงและหน่วยงานเพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาล 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด