รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่องค์การเอ็นจีโอต่างประเทศ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการดูแลองค์การเอ็นจีโอต่างประเทศได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานระยะปี 1996 – 2017

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า องค์การเอ็นจีโอจากต่างประเทศมีบทบาทที่กระตือรือร้นในการสนับสนุเวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลสำเร็จของเวียดนามต่อโลก ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเวียดนามกับประชาชนประเทศต่างๆ ต่อต้านคารมที่บิดเบือนความจริงและทำลายประเทศเวียดนาม นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า            “หน่วยงาน กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆต้องตระหนักได้ดีว่า งานด้านการต่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ เท่านั้น หากยังเป็นหน้าที่ของทางการท้องถิ่นทุกระดับ งานด้านองค์การเอ็นจีโอจากต่างประเทศเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการทูตประชาชน ซึ่งมีส่วนร่วมต่องานด้านการต่างประเทศของเวียดนาม ดังนั้น ในแผนการและโครงการร่วมมือกับองค์การเอ็นจีโอจากต่างประเทศทุกฉับ ต้องให้ความสนใจและพิจราณาอย่างรอบคอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการต่างประเทศ หากท้องถิ่นใดปล่อยให้เกิดความผิดพลาด ทางการท้องถิ่นก็จะต้องออกมารับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี”

ปัจจุบันนี้ เวียดนามมีความสัมพันธ์กับองค์การเอ็นจีโอต่างประเทศกว่า 1 พันองค์การ ซึ่งมี 500 องค์การกำลังดำเนินงานในเวียดนามในด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด