รัฐบาลเวียดนามและสำนักวาติกันเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

(VOVworld) – แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะประสานกับสภาอาร์คบิชอบเวียดนามทำงานที่นำมาซึ่ง ผลประโยชน์และเหมาะสมเพื่อให้กำลังใจประชาชนและให้ชาวคริสต์ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง

รัฐบาลเวียดนามและสำนักวาติกันเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต - ảnh 1
นาย เหงียนเถี่ยนเญินพบปะกับพระอัครสังฆราชปิเอโตร ปาโรลีน (vietnamnet)

(VOVworld) – ในการพบปะกับพระอัครสังฆราชปิเอโตร ปาโรลีน นายกรัฐมนตรีของสำนักวาติกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ชื่นชมสาส์นเมื่อเร็วๆนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งย้ำว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกคนคือแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐและก็เป็นสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ส่งถึงชาวคริสต์ทั่วโลก แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะประสานกับสภาอาร์คบิชอบเวียดนามทำงานที่นำมาซึ่งผลประโยชน์และเหมาะสมเพื่อให้กำลังใจประชาชนและให้ชาวคริสต์ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งเพื่อขานรับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เหงียนเถี่ยนเญินได้ชื่นชมส่วนร่วมของชาวคริสต์เวียดนามกว่า 6 ล้านคนต่อการพัฒนาประเทศในเวลาที่ผ่านมา
ส่วน นายกรัฐมนตรีของสำนักวาติกัน พระอัครสังฆราชปิเอโตร ปาโรลีน ได้ชื่นชมบทบาทและสถานะของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการระดม รับฟังเสียงพูดและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน รวมทั้งชาวคริสต์ พร้อมทั้งแสดงความเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลและประชาชนของประเทศต่างๆที่ต้องขจัดการพิพาทและรักษาสันติภาพในโลก ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ต้องธำรงการพบปะระหว่างผู้นำเวียดนามกับสำนักวาติกันเป็นประจำ เตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสำนักวาติกันกับรัฐบาลเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด