รัฐบาลให้คำมั่นสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(VOVWORLD) -เช้าวันที่19สิงหาคม ณ สำนักรัฐบาล นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะกับปัญญาชนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เวียดนามในระหว่างวันที่18-24สิงหาคม  
รัฐบาลให้คำมั่นสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ảnh 1นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมปัญญาชนที่ยื่นข้อเสนอต่างๆที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 รวมทั้ง ข้อเสนอเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อผลักดันเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันปฏิบัติยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง ชี้ชัดว่า พรรค รัฐและรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นต่างๆของประชาชน โดยเฉพาะ ปัญญาชนชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพื่อจัดทำนโยบายใหม่ รัฐบาลให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัญญาชนเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0และกำลังวางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศ ใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและขยายขอบเขตเศรษฐกิจ ท่านนายกรัฐมนตรียังแสดงความประสงค์ว่า บรรดาปัญญาชนจะส่งเสริมจิตใจของบรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนและมีส่วนร่วมต่อประเทศ พร้อมทั้ง ให้คำมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภายในประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด