รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง

(VOVWORLD) - พิธีไว้อาลัยประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง ได้เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติที่หอจัดพิธีศพแห่งชาติในกรุงฮานอยเมื่อเวลา7.30น. โดยมีเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน รักษาการประธานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง บรรดาผู้นำและอดีตผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาล สภาแห่งชาติและคณะทูตานุทูตเข้าร่วม
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง อ่านบทไว้อาลัย

ในการอ่านบทไว้อาลัย เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง หัวหน้าคณะกรรมการจัดพิธีศพได้ยืนยันว่า ท่านเจิ่นด่ายกวาง สมาชิกกรมการเมืองและประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือผู้นำที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อภารกิจอันรุ่งโรชน์ของพรรคและประชาชาติ เพื่อความผาสุกของประชาชน การถึงแก่อสัญกรรมของประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางคือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพรรค รัฐ ประชาชนและครอบครัวของท่าน      “ในฐานะสมาชิกกรมการเมืองและประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านเจิ่นด่ายกวางและสมาชิกกรมการเมืองทุกคนได้ชี้นำให้ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 และมติฉบับต่างๆของคณะกรรมการกลางพรรคและสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรนิติบัญญัติ การบริหารและตุลาการ รวมไปถึงแนวร่วมปิตุภูมิเพื่อปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของประธานประเทศ ประธานสภากลาโหมและความมั่นคงและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางตามแนวทางของพรรค รัฐธรรมนูญและกฎหมายของเวียดนาม ซึ่งได้มีส่วนร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายความสัมพันธ์ในด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม ส่งเสริมศักยภาพด้านกลาโหมและความมั่นคง รักษาความมีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม ยกระดับบทบาท สถานะและชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก”

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 2ผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีไว้อาลัยที่กรุงฮานอย 

ในการนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องให้คำมั่นเกี่ยวกับความสามัคคีของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามในการเดินบนเส้นทางการปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ของพรรรคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประธานโฮจิมินห์และประชาชนเวียดนามได้เลือกไว้ ยืนหยัดลัทธิมากซ์ – เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์ ส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติ การพึ่งพาตนเอง พลังความเข้มแข็งของความสามัคคีชนในชาติ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างรอบด้านเพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง ประเทศที่เข้มแข็ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรม อารยธรรมและมุ่งสู่สังคมนิยมอย่างเข้มแข็ง ในเช้าวันเดียวกัน ได้มีการจัดพิธีไว้อาลัย ณ นครโฮจิมินห์

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 3

ส่วนพิธีปลงศพได้จัดขึ้น ณ บ้านเกิดของท่านเจิ่นด่ายกวางที่ตำบลกวางเถียน อำเภอกิมเซิน จังหวัดนิงบิ่งห์ โดยมีประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงิน รักษาการประธานประเทศดั่งถิหงอกถิง อดีตผู้นำพรรค รัฐและประชาชนทุกชั้นชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.

ภาพงานรัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางที่กรุงฮานอยและที่บ้านเกิดจังหวัดนิงบิ่งห์

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 4

ภรรยาและบุตรเคารพศพประธานประเทศเป็นครั้งสุดท้าย

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 5

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องและอดีตเลขาะิการใหญ่พรรคนงดึ๊กแหมงแสดงความอาลัย

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 6
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 7
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 8

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 9เลขาธิการใหญ่พรรคและประธานสภาแห่งชาติร่วมนำโลงบรรจุศพเคลื่อนขึ้นสู่ขบวนรถเพื่อแห่ไปในกรุงฮานอยให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย 

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 10

ขบวนรถปืนใหญ่นำโลงบรรจุศพประธานประเทศตามรัฐพิธี

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 11
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 12
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 13เริ่มเคลื่อนขบวนรถนำโลงบรรจุศพประธานประเทศออกจากหอจัดรัฐพิธีศพในกรุงฮานอย 

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 14

ขบวนรถนำโลงบรรจุศพของประธานประเทศเคลื่อนไปตามท้องถนนในกรุงฮานอย โดยมีประชาชนออกมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 15
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 16
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 17

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 18

ขบวนรถปืนใหญ่นำโลงบรรจุศพผ่านหน้าจตุรัสบาดิ่งและทำเนียบประธานประเทศ

ที่จังหวัดนิงบิ่งห์

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 19

สถานที่จัดรัฐพิธีศพที่จังหวัดนิงบิ่งห์

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 20
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 21

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 22

ขบวนรถปืนใหญ่นำโลงบรรจุศพถึงบ้านเกิดคือตำบลกวางเถียน อำเภอกิมเซิน จังหวัดนิงบิ่งห์

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 23

มีประชาชนมายืนรอไว้อาลัยและส่งขบวนศพเป็นจำนวนมาก

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 24
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 25

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 26

พิธีปลงศพจัดขึ้นตามแบบรัฐพิธี

รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 27
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 28
รัฐพิธีศพประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง - ảnh 29
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด