รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเวียดนามNguyễn Chí Vịnhกล่าวปราศรัยในการสนทนาแซงกรีล่า

(VOVWorld) – พลโทNguyễn Chí Vịnh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ได้อ่านบทปราศรัยในการประชุมครงองค์โดยย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งในการรับมือกับความท้าทายร่วมกันและนี่คือมาตรการสำคัญเพื่อธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและพัฒนาในภูมิภาค

รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเวียดนามNguyễn Chí Vịnhกล่าวปราศรัยในการสนทนาแซงกรีล่า - ảnh 1
(VOVworld)-วันที่2มิถุนายน พลโทNguyễn Chí Vịnhรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการสนทนาแซงกรีล่า12 ณ ประเทศสิงคโปร์ได้อ่านบทปราศรัยในนัดประชุมครงองค์โดยย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งในการรับมือกับความท้าทายร่วมกันและนี่คือมาตรการสำคัญเพื่อธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและพัฒนาในภูมิภาค เวียดนามได้เข้าร่วมระเบียบความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงต่างๆของภูมิภาคพร้อมทั้งได้เสนอมาตรการแก้ไขการพิพาทต่างๆในเชิงรุก ให้คำมั่นปฏิบัติดีโอซีและสนับสนุนการร่างซีโอซีระว่างอาเซียนและจีนโดยเร็ว ตลอดจนพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหามาตรการพื้นฐานและยาวนานให้แก่ปัญหาทะเลตะวันออกบนพื้นฐานของกฎหมายสากลโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982 ส่วนการที่เวียดนามยกระดับศักยภาพของกองทัพก็เพื่อเป้าหมายการป้องกันตนเอง เพิ่มทักษะในการแก้ไขผลร้ายจากสงคราม รับมือกับการท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ตลอดจนการผลิตและพัฒนาประเทศ เวียดนามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทะเลตะวันออกให้ความเคารพและปกป้องชาวประมงโดยไม่ใช้ความรุนแรงกับชาวประมงในทุกรูปแบบและจากสาส์นที่นายกฯเวียดนามได้ประกาศในนัดเปิดประชุมเวียดนามเชื่อมั่นว่าประเทศต่างๆจะมีมาตรการร่วมมือด้านกลาโหมที่จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ ความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและการพัฒนาในเอเซียแปซีฟิก รัฐมนตรีช่วยเหงวียนจิ๊หวิงยังเผยว่าในฐานะเป็นประธานกลุ่มปฏิบัติงานของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขยายวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยกับจีนเวียดนามจะส่งกำลังเข้าร่วมการฝึกซ่อมภาคสนามในด้านนี้ที่จะมีขึ้น ณ ประเทศบรูไนในเดือนมิถุนายนนี้ เวียดนามปรารถนาให้ทุกประเทศกระชับความร่วมมือด้านกองทัพเรือ ตำรวจทะเล ทหารชายแดน และเปิดฮอตไลน์ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอาจจะพิจารณาลงนามคำมั่นจะไม่เป็นฝ่ายที่ใช้กำลังก่อนเพื่อเพิ่มความไว้ใจในอาเซียน จากนั้นจะถอดประสบการณ์เพื่อขยายไปยังภูมิภาคเอเซียแปซีฟิก

รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเวียดนามNguyễn Chí Vịnhกล่าวปราศรัยในการสนทนาแซงกรีล่า - ảnh 2
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมNguyễn Chí Vịnhกับเจ้าหน้าที่บริหารกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ (Photo:baodientuchinhphu)

นอกรอบการประชุมความมั่นคงเอเชีย หรือการสนทนาแชงกรีลา ครั้งที่๑๒ ณ ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่๑มิถุนายน พลโท Nguyễn Chí Vịnh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุม ได้มีการพบปะทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่บริหารกระทรวงกลาโหมของบางประเทศ เช่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ บรูไน รัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐและจีน ในการพบปะเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายต่างทบทวนความสัมพันธ์ทางการทหารทวิภาคี และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงภูมิภาค  หารือถึงมาตรการต่างๆเพื่อขยายความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศทวิภาคีบนพื้นฐานของสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านาน ผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือและพัฒนาบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน มีความประสงค์ที่จะสามารถแสวงหาเสียงพูดเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน เช่น สันติภาพ สงคราม ความมั่นคง  ความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเล และการต่อต้านการก่อการร้าย พลโทNguyễn Chí Vịnh ยืนยันว่า เวียดนามมีความประสงค์ที่จะสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศและชื่นชมการสนับสนุนของประเทศต่างๆต่อจุดยืนของเวียดนามในการสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฏหมายสากล
ขณะเดียวกันบทปราศรัยของนายกฯเวียดนามในการสนทนาแซงกรีล่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมได้สร้างความสนใจให้แก่สื่อต่างชาติโดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจและนโยบายด้านการป้องกันประเทศของเวียดนาม โดยในการคัดเสนอเนื้อหาสำคัญของบทปราศรัยนี้สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจกับคำเรียกร้องของนายกฯเหงวียนเตินหยุงที่ว่า อาเซียนและจีนต้องพยายามเสริมสร้างความไว้วางใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ส่วนสำนักข่าวBBCรายงานว่า นายกฯเวียดนามเรียกร้องให้สร้างความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซีฟิกเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค รวมทั้งให้ความสนใจต่อความคาดหวังในบทบาทของประเทศใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นในบทปราศรัยของนายกฯเหงวียนเตินหยุง  ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนและการสร้างความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เป็นหัวข้อที่สำนักข่าวรอยเตอร์เน้นรายงาน หนังสือพิมพ์ Channel News Asia และ Strait Times ของสิงคโปร์ได้คัดเสนอประเด็นย้ำถึงคำเรียกร้องให้เสริมสร้างความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ของนายกฯเวียดนามในสภาวการณ์ที่ความตึงเครียดและการพิพาทด้านอธิปไตยนับวันมีการขยายตัวและคุกคามต่อความเจริญไพบูรณ์ของทั้งภูมิภาค นอกจากนี้สำนักข่าว AFPและBBC ก็ให้ความสนใจต่อการที่เวียดนามจะเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกพร้อมคำยืนยันเกี่ยวกับนโยบายด้านกลาโหมของเวียดนามที่มีเป้าหมายเพื่อสันติภาพและการป้องกันตนเองโดยเวียดนามไม่เป็นพันธมิตรทางทหารกับไม่ว่าประเทศใดในโลก./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด