รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงวียนก๊วกเกื่อง เยือนอังกฤษ

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน คณะปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามนำโดยนาย เหงวียนก๊วกเกื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯและหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนอังกฤษและมีการพบปะกับคณะผู้บริหารสมาคมชาวเวียดนามในอังกฤษ สมาคมนักศึกษาเวียดนาม ปัญญาชนและนักธุรกิจเวียดนามดีเด่นในอังกฤษ 

ในการนี้ ชมรมปัญญาชนเวียดนามในอังกฤษได้แสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของเวียดนามในด้านที่อังกฤษมีจุดแข็ง พร้อมทั้งเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศช่วยเหลือในการจัดฟอรั่มสถาบันบัณฑิตโลกครั้งแรก ณ เวียดนามในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะมีนักวิชาการรุ่นใหม่ของทั้งเวียดนาม อังกฤษและประเทศต่างๆเข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อการช่วยผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

ส่วนรัฐมนตรีช่วย เหงวียนก๊วกเกื่องได้แสดงความยินดีต่อการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาชนและนักธุรกิจในชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศอังกฤษ พร้อมทั้ง เสนอให้ทางสมาคมฯส่งเสริมความสามัคคี อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและภาษาเวียดนามในชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศอังกฤษ รวมทั้ง ผลักดันการจัดตั้งสมาคมปัญญาชนเวียดนามในอังกฤษ

ในกรอบการเยือนอังกฤษ คณะฯได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับสถานทูตเวียดนามประจำอังกฤษ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด