รัฐมนตรีตอบกระทู้ถามต่อไป

(VOVWorld) – รัฐมนตรีตอบกระทู้ถามต่อไป
รัฐมนตรีตอบกระทู้ถามต่อไป  - ảnh 1
รัฐสภาเสร็จสิ้นการตั้งและตอบกระทู้ถาม(Photo: VGPNews)

(VOVWorld) –  การตั้งและตอบกระทู้ถามในกรอบการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ ย่างเข้าเป็นวันที่๓แล้วโดย เช้าวันที่๑๔เดือนนี้  ท่านฝ่ามถิหายเจวี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม นายเหงียนหว่าบิ่ง หัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดได้ตอบกระทู้ถามของผู้แทนรัฐสภา ส่วนในช่วงบ่าย ท่านเหวียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงปัญหาต่างๆที่ผู้แทนรัฐสภาให้ความสนใจ   บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ตั้งกระทู้ถามนายเหงียนหว่าบิ่ง หัวหน้าสำนักงานอัยการาประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการเตรียมแหล่งบุคลากรให้แก่หน่วยงานตุลาการ การปฏิบัติขั้นตอนการปฏิรูปด้านตุลาการ และการยกระดับคุณภาพของการชี้แจง  เกี่ยวกับมาตรการพัฒนาแหล่งบุคลากร นายเหงียนหว่าบิ่งเผยว่า“พวกเราได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการเพิ่มการบรรจุข้าราชการในระดับอำเภอที่พิพากษาดำเนินคดีเป็นร้อยละ๙๑ของคดีทั้งหมดและในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานการสอบสวน ขยายการฝึกอบรมภายในประเทศบนพื้นฐานของการปรับปรุงหลักสูตร ยกระดับทักษะความสามารถของอาจารย์ในสถาบันศึกษาของหน่วยงานและร่วมมือกับสถาบันศึกต่างประเทศ โดยเฉพาะ ขยายการฝึกอบรมในหน่วยงานผ่านคดีความต่างๆ” เกี่ยวกับคุณภาพการชี้แจงต่อศาล นายเหงียนหว่าบิ่งเผยว่า นี่เป็นความต้องการเพื่อสร้างสรรค์ระบบตุลาการที่เข้มแข็งและก็เป็นความต้องการของการปฏิรูปด้านตุลาการ มาตรการในเร็วๆนี้ของหน่วยงานคือ ยกระดับทักษะความสามารถของอัยการ ร่วมกับศาลดำเนินคดีนำร่องเพื่อถอดประสบการณ์ ผนึกแน่นระหว่างการฟ้องร้องกับการสอบสวนเพื่อยกระดับคุณภาพของการชี้แจง  นายเหงียนหว่าบิ่งเผยต่อไปว่า ต่อสภาวะการที่คดีเศรษฐกิจและคอรัปชั่นถูกตัดสินให้รอลงอาญาจำนวนมากโดยอยู่ที่ร้อยละ๓๐.๘ ส่วนคดีอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ๒๑ ดังนั้นในเร็วๆนี้จะมีการเข้มงวดการตรวจสอบการจัดทำสำเนาที่เสนอมีการรอลงอาญา นอกจากนี้ ทางหน่วยงานจะจัดการประชุมกับหน่วยงานสอบสวน และศาลเพื่อลดการตัดสินรอลงอาญาในคดีคอรัปชั่น ก่อนหน้านั้น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับนโยบายที่มีต่อผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย การลดช่องว่างฐานะเศรษฐกิจระหว่างเขตและภาคต่างๆส่วนในช่วงบ่าย ท่านเหวียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงปัญหาต่างๆที่ผู้แทนรัฐสภาให้ความสนใจ ./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด