รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วมการประชุมเอเอ็มเอ็ม46

(VOVworld)-ท่านฝามบิ่งมิง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่46หรือเอเอ็มเอ็ม46และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

(VOVworld)-ท่านฝามบิ่งมิง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่46หรือเอเอ็มเอ็ม46และการประชุมที่เกี่ยวข้องเช่น การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับหุ้นส่วนหรือพีเอ็มซี การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3  ฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนครั้งที่20 เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไนตั้งแต่วันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม โดยเนื้อหาสำคัญของการประชุมเอเอ็มเอ็ม46คือทบทวนและกำหนดแนวทางผลักดันความร่วมมืออาเซียนและระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนรวมทั้งปัญหาของภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ในกรอบของเอเอ็มเอ็ม46ยังมีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเขตแม่น้ำโขงตอนล่างกับประเทศสหรัฐครั้งที่6-ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเขตแม่น้ำโขงตอนล่างกับประเทศเพื่อนมิตรครั้งที่3-ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเขตแม่น้ำโขงตอนล่างกับญี่ปุ่นครั้งที่6-ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเขตแม่น้ำโขงตอนล่างกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่3และการประชุมความร่วมมือระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคงคาครั้งที่7 คาดว่าประเด็นสำคัญของการประชุมเหล่านี้จะเน้นเรื่องความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรณ์น้ำ ความมั่นคงด้านอาหารและแนวทางการผลักดันความร่วมมือปฏิบัติโครงการต่างๆ โดยการที่เวียดนามได้เข้าร่วมกาประชุมเหล่านี้จะช่วยผลักดันความร่วมมือมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับประเทศหุ้นส่วนสำคัญในอนุภูมิภาคเช่น สหรัฐ อินเดีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศในเขตแม่น้ำโขงต่างๆเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนของหุ้นส่วนเหล่านี้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด