รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปเยือนเวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์

11 มกราคม 2560 - 17:16:22

รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศสหรฐจะเดนทางไปเยอนเวยดนาม ฝรงเศส องกฤษและสวสเซอรแลนด hinh 0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเวียดนาม

(VOVworld) - กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยว่า นาย จอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์และเวียดนามในระหว่างวันที่ 13 – 18 มกราคม โดยในกรอบการเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม นาย จอห์น แคร์รี่ จะพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายในการพัฒนาพลังงานสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารแหล่งนํ้าและทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะไปเยือนนครโฮจิมินห์ จังหวัดก่าเมาในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงและมีบทปราศรัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ
ต่อจากนั้น ในวันที่15 มกราคม นาย จอห์น แคร์รี่จะเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสันติภาพในตะวันออกกลาง ส่วนในวันที่ 16 มกราคม จะเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและประชุมกับนาย Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับปัญหาของซีเรียและปัญหาอื่นๆในภูมิภาคและโลก ส่วนในระหว่างวันที่ 17 – 18 เดือนนี้ นาย จอห์น แคร์รี่จะเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกประจำปี 2017 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...