รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปเยือนเวียดนาม ฝรั่งเศส อังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์

11 มกราคม 2560 - 17:16:22

รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศสหรฐจะเดนทางไปเยอนเวยดนาม ฝรงเศส องกฤษและสวสเซอรแลนด hinh 0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเวียดนาม

(VOVworld) - กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยว่า นาย จอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์และเวียดนามในระหว่างวันที่ 13 – 18 มกราคม โดยในกรอบการเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม นาย จอห์น แคร์รี่ จะพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายในการพัฒนาพลังงานสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารแหล่งนํ้าและทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะไปเยือนนครโฮจิมินห์ จังหวัดก่าเมาในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงและมีบทปราศรัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ
ต่อจากนั้น ในวันที่15 มกราคม นาย จอห์น แคร์รี่จะเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสันติภาพในตะวันออกกลาง ส่วนในวันที่ 16 มกราคม จะเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและประชุมกับนาย Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับปัญหาของซีเรียและปัญหาอื่นๆในภูมิภาคและโลก ส่วนในระหว่างวันที่ 17 – 18 เดือนนี้ นาย จอห์น แคร์รี่จะเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกประจำปี 2017 ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.