รัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเป็นคนแรก

( VOVworld )-รัฐสภากระทู้ถามรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเป็นคนแรก

รัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเป็นคนแรก - ảnh 1
นายกาวดึ๊กฟาตรมว.เกษตรและพัฒนาชนบทตอบข้อซักถามเป็นคนแรก

( VOVworld )-บ่ายวันที่ ๑๒ เดือนนี้ ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๑๓ ได้เริ่มซักถามบรรดารมว.ตามที่ได้ระบุชื่อไว้แล้ว โดยนายกาวดึ๊กฟาตรมว.เกษตรและพัฒนาชนบทได้ตอบเป็นคนแรกเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับความสนใจได้แก่ มาตรการผลักดันการผลิตเกษตร การบริหารจัดการพันธุ์พืช ปู๋ยและอาหารสัตว์  ก่อนการตอบข้อซักถาม ท่านเหงวียนเถี่ยนเญิน รองนายกฯในนามรัฐบาลได้รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติมติต่างๆของรัฐสภาเกี่ยวกับการซักถามและตอบข้อซักถามในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๔ ที่ผ่านมา  โดยรายงานของรองนายกฯ  เหงวียนเถี่ยนเญินกล่าวถึง ๔ ประเด็นหลักคือ การค้าและอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ธนาคารและสาธารณสุขที่ถูกหยิบยกขึ้นมาซักถามในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ๒๒ อย่าง  โดยในด้านการค้าและอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจ สนับสนุนตลาดและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ทั้งนี้ส่งผลให้สินค้าค้างสต๊อกบางรายการลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๐๑๒  ในด้านการก่อสร้าง รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการปรับปรุงเอกสารกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ ปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน การพิจารณาแก้ไขนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นให้แก่ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ องค์การและชาวต่างประเทศที่อาศัยและทำงานในเวียดนามในการซื้อบ้าน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบการเพื่อประกาศใช้มติเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย   รองนายกฯเหงวียนเถี่ยนเญินได้กล่าวสรุปผลการปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการซักถาม ณ การประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมาว่า  “ ๖ เดือนที่ผ่านมา เราสามารถทำได้หลายอย่างเช่น การขยายเวลา การลดหรือยกเว้นการเสียภาษีให้แก่สถานประกอบการ การขยายตลาด การผลักดันการนำเข้าส่งออก การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านคุณภาพและรายจ่ายของสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้มีความสมบูรณ์  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ การบริหารตลาดทองคำและปรับปรุงธนาคารพาณิชย์ ๙ แห่งที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ยังมีการปฏิบัติงานในบางด้านมีความล่าช้าที่ต้องเร่งแก้ไขเช่น การช่วยเหลือสถานประกอบการที่ยังประสบความยากลำบาก การสนับสนุนเงินให้แก่ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการค้า สินค้าปลอมและมีคุณภาพต่ำ ปล่อยสินเชื่อพิเศษให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อซื้อบ้าน การแก้ไขปัญหาหนี้เสียและปัญหาโรงพยาบาลมีเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วย

ต่อจากนั้น ท่านCao Đức Phát รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ตอบกระทู้ถามที่เน้นการบริหารของรัฐด้านพันธุ์พืช ปุ๋ย อาหารสัตว์ การปลูกและอนุรักษ์ป่า  และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งในระยะยาวให้หน่วยงานปศุสัตว์ รัฐมนตรีCao Đức Phát  ได้เผยว่า “พวกเรากำลังสำรวจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานปศุสัตว์ ร่วมกับท้องถิ่นต่างๆกำหนดพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับอนุภุมิภาค ๒คือ เน้นแก้ไขปัญหาพันธุ์พืช ๓คือ ส่งเสริมการแปรรูปอาหารสัตว์แบบอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการใช้อาหารสัตว์ สำรวจและวางแผนพัฒนาการผลิตวัถุดิบภายในประเทศ ๔คือ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ แนวทางสำคัญคือต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ”           เกี่ยวกับมาตรการสำหรับหน่วยงานข้าวเวียดนาม รัฐมนตรีCao Đức Phát กล่าวว่า ทางกระทรวงจะชี้นำท้องถิ่นต่างๆพิจารณาโครงสร้างฤดูกาล และพันธุ์ข้าวเพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ในวันที่๑๓เดือนนี้ รัฐมนตรีCao Đức Phát  จะตอบกระทู้ถามต่อไป ./.“


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด