รัฐสภาปฏิบัติขั้นตอนการพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ

(VOVworld) – ในช่วงบ่าย รัฐสภาได้รับฟังคณะกรรมการนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนนเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติและลงคะแนนอนุมัติมติเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ

รัฐสภาปฏิบัติขั้นตอนการพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ - ảnh 1
ภาพการประชุม

(VOVworld) – เช้าวันที่ 30 มีนาคม รัฐสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายการลงนาม เข้าร่วมและปฏิบัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแก้ไขโดยบรรดาสมาชิกรัฐสภาได้เห็นพ้องกับเนื้อหาที่ได้รับการรวบรวมและปรับปรุงในร่างกฎหมาย

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ สมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า กฎหมายเวียดนามไม่ระบุอย่างชัดเจนบทบาทของสนธิสัญญาระหว่างประเทศในความสัมพันธ์กับเอกสารทางกฎหมาย ในกรณีเอกสารทางกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปัญหาเดียวกันก็หมายความว่า สนธิสัญญาระหว่างประเทศอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเหนือกฎหมายถึงแม้ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย
เช้าวันเดียวกัน รัฐสภาได้พิจาณรางานด้านบุคลากรโดยคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เสนอให้รัฐสภาให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ
ส่วนในช่วงบ่าย รัฐสภาได้รับฟังคณะกรรมการนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนนเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติและลงคะแนนอนุมัติมติเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด