รัฐสภาผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย

( VOVworld )-รัฐสภาผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย

( VOVworld )-เช้าวันที่ ๑๒ เดือนนี้ รัฐสภาเวียดนามได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก โดยกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า  รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายระดับจังหวัดและกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายสังกัดกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและกระทรวงกลาโหม  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายจะเป็นพื้นฐานทางนิตินัยเพื่อให้เวียดนามทำการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม และร่วมมือกับนานาประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้

ที่ประชุมรัฐสภายังผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายการป้องกันอัคคีภัยฉบับแก้ไขและการเจรจาว่าด้วยการลงนามในความตกลงระดับรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอพยพและการสมรสโดยไม่จดทะเบียนในบริเวณชายแดนระหว่างเวียดนามกับลาว ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด