รัฐสภาลงคะแนนเลือกประธานสภาชาติพันธุ์และหัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆ

(VOVWorld) - ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก รัฐสภาได้ลงคะแนนเลือกประธานสภาชาติพันธุ์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆ เลขาธิการรัฐสภาและหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน...

รัฐสภาลงคะแนนเลือกประธานสภาชาติพันธุ์และหัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆ - ảnh 1

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 เมื่อบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก รัฐสภาได้ลงคะแนนเลือกประธานสภาชาติพันธุ์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆ เลขาธิการรัฐสภาและหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น นายห่าหงอกเจี๊ยนดำรงตำแหน่งประธานสภาชาติพันธุ์ นาย นายเหงียนคั๊กดิ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมาย นางเลถิงาเป็นหัวหน้าคณะกรรมาธิการยุติธรรม นายหวูห่งแทงดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ นายเหงียนแห่งฟุ๊กเป็นเลขาธิการแห่งรัฐสภาและนายโห่ดึ๊กเฟือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐสภาได้หารือและอนุมัติมติการเลือกตั้งประธานสภาชาติพันธุ์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆ เลขาธิการรัฐสภาและหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด