รัฐสภาสหรัฐอนุมัติร่างรัฐบัญญัติที่สร้างอุปสรรคให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลาที่ไม่มีเกล็ดของเวียดนาม

(VOVworld) – กระทรวงการเกษตรจะใช้มาตรฐานที่กำหนดปลาที่ไม่มีเกล็ดของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐต้องตอบสนองมาตรฐานเหมือนกับผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตในสหรัฐ

รัฐสภาสหรัฐอนุมัติร่างรัฐบัญญัติที่สร้างอุปสรรคให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลาที่ไม่มีเกล็ดของเวียดนาม - ảnh 1
กระทรวงการเกษตรจะใช้มาตรฐานที่กำหนดปลาที่ไม่มีเกล็ดของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐต้องตอบสนองมาตรฐานเหมือนกับผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตในสหรัฐ

(VOVworld) – ภายหลัง 1 ปีถกเถียงกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ วุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติร่างรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟาร์มต่างๆ รวมทั้งมีมาตราที่สร้างอุปสรรคให้แก่ปลาที่ไม่มีเกล็ดส่งออกของเวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาล่างสหรัฐก็ได้อนุมัติรัฐบัญญัติดังกล่าวด้วยเสียงสนับสนุน 217 เสียงและเสียงคัดค้าน 210 เสียง คาดว่า นาย บารักโอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐจะลงนามอนุมัติร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวโดยเร็ว
ร่างรัฐบัญญัติที่วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติด้วยเสียงสนับสนุน 68 เสียงและเสียงคัดค้าน 32 เสียงจะจัดงบ 9 แสน 5 หมื่น 6 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยใน5ปีข้างหน้า จะขยายการประกันของรัฐบาลกลางให้แก่พืชและฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรสหรัฐ ร่างรัฐบัญญัติฟาร์มของสหรัฐมีมาตราเข้มงวดที่กำหนดว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อ ไก่ หมูหรือวัวที่ส่งออกไปยังสหรัฐต้องติดฉลากแหล่งที่มาการปลูก การชำแหละหรือวิธีการชำแหละ ถึงแม้ประสบการคัดค้านจากบางส.ส ร่างรัฐบัญญัติฟาร์มที่ถูกรัฐสภาสหรัฐอนุมัติยังมีมาตราหนึ่งโดยเปลี่ยนหน้าที่การตรวจสอบปลาไม่มีเกล็ด รวมทั้งปลาบาซาและปลาสวายส่งออกของเวียดนามจากสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA มาเป็นหน้าที่ของกระทรวงการเกษตรโดยกระทรวงการเกษตรจะใช้มาตรฐานที่กำหนดปลาที่ไม่มีเกล็ดของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐต้องตอบสนองมาตรฐานเหมือนกับผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตในสหรัฐ สมาคมเพาะเลี้ยงปลาที่ไม่มีเกล็ดของสหรัฐและบรรดาส.สรัฐต่างๆในภาคใต้ของสหรัฐเป็นผู้เสนอมาตรานี้ถึงแม้นาย John McCain สมาชิกวุฒิสภาได้คัดค้านโดยถือว่า นี่คือการกีดกันทางการค้าเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เพาะเลี้ยงปลาที่ไม่มีเกล็ดของสหรัฐ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด