รัฐสภาหารือกฎหมายความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต

(VOVworld) – รัฐสภาเวียดนามได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงเนื้อหาต่างๆ เช่น ความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร รหัสทางแพ่ง มาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาแหล่งบุคลากร...

รัฐสภาหารือกฎหมายความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมครั้งที่ 10 สมัยที่ 13 เมื่อเช้าวันที่ 29 ตุลาคม รัฐสภาเวียดนามได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงเนื้อหาต่างๆ เช่น ความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร รหัสทางแพ่ง มาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาแหล่งบุคลากร การบริหารภาครัฐ สิทธิและหน้าที่ขององค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
สมาชกรัฐสภาได้เห็นพ้องกันว่า การประกาศกฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนร่วมปรับปรุงพื้นฐานทางนิตินัยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารให้มีความสมบูรณ์ อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาขององค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจในเวียดนามอย่างมีเสถียรภาพและเสมอภาค นายเหงียนซวนถวี สมาชิกรัฐสภาจังหวัดฟู้เถาะแสดงความคิดเห็นว่า  “สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ดูแล ส่วนกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อค้นหาซอฟแวร์ที่มีลักษณะทำลายความมั่นคงของประเทศ ผมคิดว่า ควรมอบอำนาจทั้งหมดให้กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปหรือกระทรวงกลาโหมเพราะว่ากระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่มีความสามารถในด้านนี้และไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด