รัฐสภาหารือเกี่ยวกับรายงานสรุปวาระของประธานประเทศ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐสภาครั้งที่๑๑สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๙มีนาคม รัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับรายงานสรุปวาระของประธานประเทศ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด 
(VOVWorld)-ในกรอบการประชุมรัฐสภาครั้งที่๑๑สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๙มีนาคม รัฐสภาได้หารือเกี่ยวกับรายงานสรุปวาระของประธานประเทศ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด

รัฐสภาหารือเกี่ยวกับรายงานสรุปวาระของประธานประเทศ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี - ảnh 1รัฐสภาหารือเกี่ยวกับรายงานตามวาระของประธานประเทศ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

ในการหารือเกี่ยวกับรายงานสรุปวาระของประธานประเทศ บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ประเมินว่า  ประธานประเทศได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อกระบวนการปรับปรุงด้านตุลาการ  ภารกิจด้านการต่างประเทศและมีเสียงพูดที่เข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงและการปกป้องอธิปไตยของประเทศ  นาย เหงวียนแองเซิน ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดนามดิ๋งได้เผยว่า “สำหรับด้านตุลาการ ท่านประธานประเทศได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านการจัดทำระเบียบกฎหมาย เพื่อสร้างสรรค์ระบบตุลาการที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในยุคใหม่  โดยเฉพาะการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตุลาการที่มีคุณสมบัติและทักษะความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริง   สองคือ ควบคู่กับภารกิจด้านการต่างประเทศของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรี  ภารกิจด้านการต่างประเทศของประธานประเทศก็ได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก ดังคำกล่าวปราศรัยของนายบันคีมุน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติต่อรัฐสภาเวียดนามว่า ถึงแม้เป็นประเทศกำลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เวียดนามเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อโลก  ส่วนประเด็นที่สามคือ ประธานประเทศให้ความสนใจต่อการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ”
สำหรับรายงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  นาย เจิ่นยูหลิก ผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้เห็นว่า “การดำเนินงานของรัฐบาลมี๓จุดเด่น ๑คือ รัฐบาลได้ยืนหยัดการปฏิบัติ๓เป้าหมายได้แก่ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ธำรงอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาสวัสดิการสังคม ซึ่งได้ช่วยให้เวียดนามมีเสถียรภาพเพื่อการพัฒนา สองคือ ผมขอชื่นชมความพยายามในการบริหารของรัฐบาล ตั้งแต่การสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อยื่นต่อรัฐสภาไปจนถึงการประกาศใช้มติต่างเน้นถึงปัจจัยตลาด  ถือการผสมผสานเป็นพื้นฐานเพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย   ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงระบบกฎหมายและบรรยากาศการลงทุน  สามคือ ความสำเร็จในการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงทวิภาคีแบบใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของประเทศบนเวทีโลก”
สำหรับรายงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด บรรดาผู้แทนรัฐสภาต่างเห็นว่า ในวาระที่ผ่านมา สองหน่วยงานดังกล่าวได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีในหลายด้าน เช่น งานด้านการสร้างสรรค์หน่วยงาน เน้นตรวจสอบเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนอัยการ การดำเนินคดี การแก้ไขการดำเนินคดีผิดคนอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  ประสานงานกับสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดี.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด