รัฐสภาอนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรัฐบาล

(VOVworld) – ผู้แทนทุกคนได้รับฟังรายงานผลการหารือในกลุ่มเกี่ยวกับการอนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงและสมาชิกต่างๆของรัฐบาล

รัฐสภาอนุมัติการแต่งตั้งสมาชิกรัฐบาล - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ก

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมครั้งที่ 1 รัฐสภาสมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม ผู้แทนทุกคนได้รับฟังรายงานผลการหารือในกลุ่มเกี่ยวกับการอนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงและสมาชิกต่างๆของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้รายงานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับประเด็นนี้ ตามผลการนับคะแนนลับ รัฐสภาได้อนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี 5 ท่าน ประกอบด้วย นายฝามบิ่งมิงห์ นายเวืองดิ่งเหวะ นายหวูดึ๊กดาม นายเจืองหว่าบิ่งห์และนายจิ่งดิ่งหยุง พร้อมทั้งอนุมัติข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีและตำแหน่งอื่นๆในรัฐบาล
ในเช้าวันเดียวกัน รัฐสภาได้อนุมัติข้อเสนอของประธานประเทศเวียดนามเกี่ยวกับรายชื่อรองประธานประเทศและสมาชิกสภากลาโหมและความมั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กจะเป็นรองประธานสภาฯพร้อมกับสมาชิกท่านอื่นๆ คือ ประธานรัฐสภาเหงียนถิกิมเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโงซวนหลีกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปโตเลิม
ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐสภาได้รับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่านรายงานเอกสารที่ยื่นต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการอนุมัติการปิดบัญชีงบประมาณแผ่นดินปี 2014 รายงานการตรวจสอบการปิดบัญชีงบประมาณแผ่นดินปี 2014 หารือเกี่ยวกับการปิดบัญชีงบประมาณแผ่นดินปี 2014และอนุมัติมติการจัดตั้งคณะตรวจสอบเชิงวิชาการ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด