รัฐสภาอนุมัติรายชื่อเพื่อเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVWorld)-นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้อ่านรายงานผลการหารือตามหน่วยและรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา 
รัฐสภาอนุมัติรายชื่อเพื่อเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา - ảnh 1
รัฐสภาอนุมัติรายชื่อเพื่อเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา
(VOVWorld)-บ่ายวันที่๒๐กรกฎาคม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้อ่านรายงานผลการหารือตามหน่วยและรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา โดยที่ประชุมรัฐสภาได้ลงคะแนนอนุมัติรายชื่อดังกล่าวด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก ตามรายชื่อดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเลือกนาง เหงวียนถิกิมเงิน สมาชิกกรมการเมืองและประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔  ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๔ได้แก่ นางต่องถิฟ้อง สมาชิกกรมการเมืองและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย อวงจูลิว สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย ฝุ่งก๊วกเหียน สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓ นาย โด๋บ๊าติ สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและรองประธานรัฐสภาสมัยที่๑๓
หลังจากนั้น รัฐสภาได้ลงคะแนนลับเลือกประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาผ่านการลงคะแนนลับ ตามระเบียบวาระการประชุม ผลการนับคะแนนจะได้รับการประกาศในเช้าวันที่๒๒กรกฎาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด