รัฐสภาอนุมัติให้พ้นจากตำแหน่งของประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ

(VOVWorld)-ผลการนับคะแนนที่ประกาศเมื่อบ่ายวันที่๓๐มีนาคมปรากฎว่า  อัตราสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติของท่าน เหงวียนซิงหุ่งอยู่ที่ร้อยละ๘๗.๒๕ และ๘๗.๐๔ ตามลำดับ 
รัฐสภาอนุมัติให้พ้นจากตำแหน่งของประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ - ảnh 1
รัฐสภาอนุมัติให้พ้นจากตำแหน่งของประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ผลการนับคะแนนที่ประกาศเมื่อบ่ายวันที่๓๐มีนาคมปรากฎว่า  อัตราสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนการให้พ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติของท่าน เหงวียนซิงหุ่งอยู่ที่ร้อยละ๘๗.๒๕และ๘๗.๐๔ ตามลำดับ หลังจากนั้น บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ลงคะแนนอนุมัติมติเกี่ยวกับการให้พ้นจาก๒ตำแหน่งดังกล่าวของท่าน เหงวียนซิงหุ่ง  โดยได้รับเสียงสนับสนุนร้อยละ๙๒.๑๑  มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายหลังการเลือกประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งคนใหม่
บ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้ยื่นรายงานรายชื่อบุคลากรเพื่อให้รัฐสภาเลือกประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติคนใหม่.
ตามระเบียบวาระการประชุม ในเช้าวันที่๓๑มีนาคม รัฐสภาจะเลือกประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติคนใหม่ด้วยการลงคะแนนลับ หลังจากที่ผลการนับคะแนนได้รับการประกาศ ประธานรัฐสภาคนใหม่จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง  หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะยื่นต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งประธานประเทศ  ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐสภาจะพ้นจากตำแห่งดังกล่าวด้วยการลงคะแนนลับและคณะกรรมาธิการจะยื่นรายชื่อบุคลากรเพื่อรัฐสภาลงคะแนนเลือกประธานประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด