รัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไข

(VOVworld) - ร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไขคือ เนื้อหาที่บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 เช้าวันที่ 18 มิถุนายน

รัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไข - ảnh 1
การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13
(VOVworld) -บ่ายวันที่ ๑๘ เดือนนี้ ที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๑๓ ได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแก้ไข ผ่านความเห็นชอบมติเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาปี ๒๐๑๔ ปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาของรัฐสภาสมัยปัจจุบันและปี ๒๐๑๓  เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมรัฐสภาได้อภิปรายร่างกฎหมายเกี่ยวกับการประหยัดและการต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไข   ในการนี้ บรรดาผู้แทนรัฐสภาหลายท่านได้เห็นพ้องกับแนวทางการประกาศใช้กฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไขในสภาวะการณ์ที่ปัญหาการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในเวลาที่ผ่านมายังไม่ลดลง ตามความเห็นของผู้แทนรัฐสภาบางท่าน หนึ่งในสาเหตุที่น่ากังวลของการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในปัจจุบันคือ การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารของสำนักงานและองค์กร นาง กาวถิ่ซวน ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดแทงฮว๊าได้เสนอว่าต้องระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานและองค์กรในการปฏิบัติการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพร้อมๆกับความรับผิดชอบในระดับบุคคล กฏหมายฉบับปัจจุบันนี้ยังไม่ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของบุคคลที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายครั้งนี้ต้องกำหนดว่า ผู้ตัดสินใจลงทุนและใช้สินทรัพย์ของรัฐจนก่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต้องปฏิบัติตามหลักการ ขั้นตอนและระเบียบการใด โดยเฉพาะความรับผิดชอบในระดับบุคคลเมื่อปล่อยให้เกิดการสูญเสียและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต้องถูกลงโทษทางราชการ ต้องคดีแพ่งและและอาญา”

สำหรับการกำหนดวงเงินการใช้จ่ายซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ผู้แทนรัฐสภาบางท่านได้แสดงความเห็นว่า ต้องสร้างสรรค์มาตรฐานในการใช้เงินและสินทรัพย์ของรัฐ นอกจากนั้น เพื่อแแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในสถานประกอบการและสำนักงานของรัฐ ต้องปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐโดยเร็วเพื่อให้เงินของรัฐได้รับการบริหารและตรวจวสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น

ส่วนแนวโน้มการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในเเขตชุมชนก็มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมซึ่งตามความเห็นของบรรดาผู้แทนรัฐสภา เพื่อปฏิบัติการประหยัดต้องเพิ่มเติมเนื้อหาในร่างกฎหมายที่ระบุความรับผิดชอบการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของเจ้าหน้าที่ข้าราชการในเขตชุมชน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด