รัฐสภาอภิปรายร่างกฏหมายการพำนักอาศัย

(VOVWorld) – รัฐสภาอภิปรายร่างกฏหมายการพำนักอาศัย
(VOVWorld) – ในกรอบการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๘เดือนนี้ บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้รับฟังรายงานการตรวจสอบร่างกฏหมายการแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลฉบับแก้ไขและร่างกฏหมายการพำนักอาศัยฉบับแก้ไข โดยร่างกฏหมายการพำนักอาศัยฉบับแก้ไขระบุว่า นอกจากมีที่อยู่อาศัยที่ชอบด้วยกฏหมายแล้ว  สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่อาศัยในอำเภอและตัวเมืองนครสังกัดส่วนกลางจะต้องอยู่อาศัยอย่างน้อย๑ปีและอย่างน้อยล๒ปี สำหรับผู้ลงทะเบียนอยู่อาศัยในเขตใจกลางเมือง อย่างไรก็ดี นี่คือมาตรการชั่วคราว ท้องถิ่นต่างๆต้องมีแผนกระจายประชากรให้สอดคล้อง ทำการย้ายมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลออกไปยังเขตชานเมืองเพื่อลดความหนาแน่นของประชากรในนครใหญ่ๆ นางNguyễn Thị Kim Thúy ผู้แทนรัฐสภานครดานังกล่าวว่า“ควรมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพำนักอาศัยในนครสังกัดส่วนกลางเพราะในหลายปีที่ผ่านมา กระบวนการพัฒนาเป็นตัวเมืองอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้การจ้างงานในเขตชนบทลดลง คุณภาพการครองชีพอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นจึงต้องย้ายเข้าไปยังตัวเมืองใหญ่ๆซึ่งสร้างความไม่สมดุลด้านประชากร สวัสดิการสังคม และเกิดผลกระทบอื่นๆในหลายด้านตามมา”   ส่วนในช่วงบ่าย รัฐสภาอภิปรายร่างกฏหมายการแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลฉบับแก้ไข./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด