รัฐสภาเสร็จสิ้นการตั้งกระทู้ถาม

( VOVworld )-รัฐสภาเสร็จสิ้นการตั้งกระทู้ถาม

รัฐสภาเสร็จสิ้นการตั้งกระทู้ถาม - ảnh 1
( VOVworld )-ภายหลังทำการตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล ๕ ท่านมาเป็นเวลากว่า ๒ วัน  บ่ายวันที่ ๑๔ เดือนนี้ การตอบข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาในการประชุมนัดที่ ๕ รัฐสภาสมัยที่ ๑๓ ได้เสร็จสิ้นลงด้วยการตอบข้อซักถามของนายเหงวียนซวนฟุก รองนายกฯ ส่วนท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาได้กล่าวสรุปผลการตอบข้อซักถามโดยชี้ชัดถึงความเรียกร้องของรัฐสภาในแต่ละด้านและยืนยันว่า ในการประชุมครั้งหน้า รมต.จะต้องรายงานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญาในการประชุมครั้งนี้

ในการตอบข้อซักถาม นายเหงวียนซวนฟุก รองนายกฯได้กล่าวถึงปัญหาใหญ่ของประเทศได้แก่มาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายการพัฒนาของปีนี้ กระบวนการปรับปรุงเศรษฐกิจ นโยบายเพิ่มคุณภาพการศึกษา การรักษาความปลอดภัยในการจราจร การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการปฏิรูประบบบริหารราชการ  นายเหงวียนซวนฟุกได้ตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการของรัฐบาลเพื่อบรรลุแผนที่ได้วางไว้ในปีนี้ นายเหงวียนซวนฟุกได้กล่าวว่า   ต้องมีการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอีก ดังนั้นต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่พัฒนาอย่างร้อนแรงเกินไป มาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของปีนี้คือ รัฐบาลจะตรวจสอบกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการปฏิบัติมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้  ปฏิบัติตามมติ ๐๒ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การผลิตและประกอบธุรกิจ ตลอดจนเร่งเบิกจ่ายเงินก่อสร้างพื้นฐาน โอนเงินจากกิจการก่อสร้างที่ล่าช้าไปยังกิจการที่มีความสามารถในการคืนเงินทุนเร็ว

รองนายกฯเหงวียนซวนฟุกชี้ว่า รัฐบาลต้องปฏิบัติงาน ๒ อย่างอย่างทันการณ์คือ ชี้นำการร่างโครงการระยะกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในปี ๑๐๑๕  สองคือ การใช้นโยบายงบประมาณประจำปีกับนโยบายการเงินและขั้นตอนการกำหนดราคาสินค้าหลักเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้

เมื่อกล่าวถึงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ รองนายกฯยอมรับว่า การดำเนินงานยังล่าช้า ซึ่งในเวลาที่จะถึงรัฐบาลจะชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งเคัด รวมทั้งมาตรการแก้ไข้เกี่ยวกับการจัดระเบียบความสำคัญของโครงการลงทุนและขาดความร่วมมือแบบบูรณาการ ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินและส่งเสริมบทบาทของสถานประกอบการภาครัฐ เร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นส่วนเป็นต้น อีกทั้งย้ำว่า รัฐบาลจะขยายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การปฏิบัติโครงการปฏิรูประบบราชการและลดอุบัติเหตุการจราจร

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนรัฐสภาและสมาชิกรัฐบาล ท่านเหงวียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาล และบรรดารัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศและชี้ชัดว่า“รัฐสภาขอร้องให้กระทรวงเกษตรและพัฒนชนบทดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อผลักดันการผลิตเกษตรเพื่อให้การเกษตรพัฒนาในทุกด้านและยั่งยืนโดยให้ความสนใจต่อการวางแผนพัฒนาเขต แขนงงานและผลิตภัณฑ์เกษตร สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมต้องผลักดันการฝึกสอนอาชีพ ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ โดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อบุตรหลานครอบครัวที่ยากจน สำรวจแนวทางและนโยบายต่อผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายและลดช่องว่างฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคและเขตต่างๆ ส่วนหัวหน้าสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดต้องขยายการตรวจสอบด้านตุลาการเพื่อให้กิจกรรมในด้านนี้ดำเนินไปตามกฏหมาย สร้างสรรค์แถวขบวนอัยการที่มีทักษะความสามารถและมีคุณสมบัติเพรียบพร้อม”  ท่านเหงียนซิงหุ่งเผยว่า ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๖ สมัยที่๑๓ ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ บรรดารัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆจะต้องรายงานผลของการปฏิบัติตามการตอบกระทู้ถามวันนี้./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด