รัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการเลื่อมใสและการนับถือศาสนา

(VOVWORLD) -ค่ำวันที่ 7 ผ่านมา ณ วัด Cadaransi เขต 3 นครโฮจิมินห์ รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้ไปอวยพรพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนนิกายนามตง – เขมรและตัวแทนชาวเขมรเนื่องในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมยปี 2019 
รัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการเลื่อมใสและการนับถือศาสนา - ảnh 1รัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการเลื่อมใสและการนับถือศาสนา (Photo VNplus) 

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใส รวมทั้งการประกอบศาสนกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย อำนวยความสะดวกให้พระภิษุสงฆ์ ผู้ที่มีสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชนมีชีวิตความอยู่ที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า วัด Candaransi ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดศาสนกิจต่างๆเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่เก็บรักษาคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเขมรในนครโฮจิมินห์และท้องถิ่นใกล้เคียงอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด