รณรงค์ส่ง SMS เพื่อช่วยเหลือผู้ปนะสบภัยจากเหตุฝนตกและน้ำป่าไหลหลาก

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม สภากาชาดเวียดนามได้เผยว่า ได้รับข้อความ SMS กว่า 2 หมื่น 1 พันข้อในกรอบโครงการรณรงค์ส่งข้อความ SMSเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกและน้ำป่าไหลหลากที่จัดโดยสภากาชาดเวียดนามส่วนกลางและเว็บข้อมูลมนุษยธรรมแห่งชาติ 1400 ข้อความละ 2 หมื่นด่ง 

การส่ง SMS เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 กันยายนปี 2018เพื่อสนับสนุนเงินอย่างน้อย 1.5 พันล้านด่งเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น ซ่องแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำหลากและปัญหาดินถล่มในภาคเหนือในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการได้รับข้อความSMS กว่า 2 หมื่น 1 พันข้อเป็นการสนับสนุนเงินจำนวนกว่า 400 ล้านด่ง ในวันเดียวกัน สภากาชาดเวียดนามได้รณรงค์เจ้าหน้าที่พนักงานของศูนย์การค้า Lotte 13 แห่งทั่วประเทศบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ลูกค้าของศูนย์การค้าดังกล่าวส่งข้อความสนับสนุนโครงการดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด