รับรองอุทยานแห่งชาติบ๊ายตื๋อลองเป็นสวนมรดกลำดับที่ 38 ของอาเซียน

(VOVWORLD) - สวนอุทธยานแห่งชาติบ๊ายตื๋อลองเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของเวียดนามและลำดับที่ 38 ของอาเซียนที่ได้รับการรับรองเนื่องจากผ่าน 6 มาตรฐานคือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความเป็นตัวแทน ความเป็นธรรมชาติ การอนุรักษ์ในระดับสูง แผนการบริหาร การอนุรักษ์และด้านนิตินัย.
รับรองอุทยานแห่งชาติบ๊ายตื๋อลองเป็นสวนมรดกลำดับที่ 38 ของอาเซียน - ảnh 1แนวปะการังในโด่วก่าว (vietnamplus) 

พิธีมอบใบรับรองอุทยานแห่งชาติบ๊ายตื๋อลองในจังหวัดกว๋างนิงห์เป็นมรดกลำดับที่ 38 ของอาเซียน พิธีฉลองวันความหลากหลายทางชีวภาพสากล 22 พฤษภาคมและวันนกอพยพโลก 10 พฤษภาคมได้มีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม ณ เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์

โครงการมรดกอาเซียนคือหนึ่งในข้อคิดริเริ่มของกลุ่มปฏิบัติงานอาเซียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้รับการปฏิบัติตั้งแต่ปี 2002 สวนอุทธยานแห่งชาติบ๊ายตื๋อลองเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของเวียดนามและลำดับที่ 38 ของอาเซียนที่ได้รับการรับรองเนื่องจากผ่าน 6 มาตรฐานคือ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความเป็นตัวแทน ความเป็นธรรมชาติ การอนุรักษ์ในระดับสูง แผนการบริหาร การอนุรักษ์และด้านนิตินัย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด