รูปแบบสหกรณ์มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ

(VOVworld) – ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจภาคสหกรณ์ในทั่วประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับองค์กร เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติ ปรับตัวให้ดีขึ้นในกลไกตลาดและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง  ยืนยันถึงบทบาทและสถานะของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจ 

รูปแบบสหกรณ์มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ - ảnh 1
ภาพการประชุม (nhandan.vn)

(VOVworld) – การประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศสหภาพสหกรณ์เวียดนามครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “สามัคคี  เปลี่ยนแปลงใหม่ ผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้แทนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ 13 ล้านคนเข้าร่วม ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจภาคสหกรณ์ในทั่วประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับองค์กร เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติ ปรับตัวให้ดีขึ้นในกลไกตลาดและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง  ยืนยันถึงบทบาทและสถานะของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ การรักษาสวัสดิการสังคมและเสถียรภาพทางการเมือง ส่วนร่วมของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวจีดีพีตั้งแต่ร้อยละ 5 ในปี 2013 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2015 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ย้ำว่า “ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจแบบครอบครัวเวียดนามได้เข้าร่วมห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและต่างประเทศอยู่เสมอ แต่ยังคงเป็นการเข้าร่วมที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายรุก ไม่มีความสามารถในการเจรจาและคัดเลือกเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของตน รูปแบบสหกรณ์และสหภาพสหกรณ์ถือเป็นทางเลือกขั้นพื้นฐานเพื่อให้เศรษฐกิจครอบครัวกลายเป็นเจ้าของเศรษฐกิจ มีฐานะทางนิตินัย มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นฝ่ายรุกในการเชื่อมโยง ร่วมมือและจำหน่ายผลิตภัณฑ์”นาย เหงียนเถี่ยนเญินได้เสนอว่า สหภาพสหกรณ์ทุกระดับต้องเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกระบวนการร่างและเสนอแนวทาง นโยบาย จัดทำโครงการ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ ผลักดันการประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลักษณะของสหกรณ์แบบใหม่

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า การจัดตั้งสหภาพสหกรณ์คือทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกรนับล้านครอบครัวให้ดขึ้น พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า ต้องเสริมสร้างสหภาพสหกรณ์เวียดนามให้เป็นสหภาพขององค์การที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ 30 ล้านคน สหภาพสหกรณ์ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานต่างๆในระบบการเมืองเพื่อส่งเสริมพลังที่เข้มแข็ง นำขบวนการสหกรณ์อนุมัติ 4 ประโยคคือ “ส่งเสริม ให้การช่วยเหลือ เรียนรู้และประชาสัมพันธ์” ซึ่งหมายความว่า จะสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด