รวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการเข้าออกเมืองและพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนาม

(VOVworld)–ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกและเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบ กฎหมายของเวียดนาม การร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาและอนุมัติเป็นสิ่งที่จำ เป็นอย่างยิ่ง

รวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการเข้าออกเมืองและพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนาม - ảnh 1

(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ คณะผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยได้จัดการประชุมรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการเข้าออกเมืองและพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนาม
ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้ประเมินว่า ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกและเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบกฎหมายของเวียดนาม การร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาและอนุมัติเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่นอกจากการร่างกฎหมายที่มีลักษณะผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อค้ำประกันความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกในการจัดทำระเบียบราชการแล้ว ก็ต้องหลีกเลี่ยงการสร้างช่องโหว่ที่อาจถูกฉกฉวยเพื่อคุกคามความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังหารือถึงขั้นตอนการออกวีซ่า อำนาจการยกเลิกการเข้าออกเมือง การแจ้งการพำนักอาศัย ณ เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ เขตผลิตเพื่อการส่งออกและเขตเศรษฐกิจในจุดผ่านแดน เป็นต้น./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด