ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าของหมู่บ้านโบราณĐường Lâm

(VOV World) – ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าของหมู่บ้านโบราณĐường Lâm

 ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าของหมู่บ้านโบราณĐường Lâm - ảnh 1
หมู่บ้านโบราณĐường Lâm (Photo: Cinet.gov.vn)

(VOV World) - ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกหมู่บ้านโบราณĐường Lâm อำเภอเมืองSon Tay จากการสร้างประโยชน์ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยว และปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในอนุรักษ์มรดกนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของหมู่บ้านโบราณĐường Lâmอย่างยั่งยืน นี่เป็นเนื้อหาสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อ ร่วมกันอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณĐường Lâmที่จัดโดยสหพันธ์วิทยาศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสำนักงานวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬาฮานอย เมื่อวันที่๘เดือนนี้ บรรดานักวิชาการเห็นว่า  การเข้าร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการวางแผนอนุรักษ์และสร้างสรรค์หมู่บ้านโบราณĐường Lâm เพราะพวกเขาเป็นเจ้าของมรดกนี้ การอนุรักษ์บ้านโบราณต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้น ต้องมีการพบปะหารือ แนะนำและแก้ไขอุปสรรค การที่ประชาชนเข้าร่วมการอนุรักษ์ด้วยความสมัครใจจะส่งผลดีต่อโครง ลดงบประมาณใช้ในการก่อสร้าง  บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนายังเห็นว่า สำนักงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ความหมายและ ความสำคัญของหมู่บ้านโบราณĐường Lâm รวมทั้งความสำคัญของการอนุรักษ์หมู่บ้านแห่งนี้ต่อประชาชน ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด