ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - “ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0”คือหัวข้อของบทความของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกในโอกาสการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกอาเซียน หรือ WEF ASEAN 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 11 กันยายน ณ กรุงฮานอย
ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก 

บทความดังกล่าวระบุว่า ผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและแนวโน้มการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้ประเทศต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในสภาวการณ์ดังกล่าว ประเทศอาเซียนกำลังมีปฏิบัติการที่เข้มแข็งเพื่อพันฟ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ใช้โอกาสการพัฒนาและปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนจนถึงปี 2025 มุ่งสู่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางในกลไกต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและโลก

ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WEF ASEAN 2018 เวียดนามมีหน้าที่ร่วมกับ WEF และประเทศสมาชิกอาเซียนหารือถึงปัญหาที่สำคัญๆ วางแนวทางพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025 ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์และการพัฒนาของภูมิภาคและของแต่ละประเทศเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก ผลักดันการขยายตัวอย่างยั่งยืนและครอบคลุมผ่านการปฏิรูป ส่งเสริมศักยภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของสถานประกอบการและประชาชน การเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิตอลภายในกลุ่มอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคและโลก ยกระดับการรับมือกับความผันผวนในโลกและภูมิภาค การประชุม WEF ASEAN 2018 ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและส่วนร่วมของเวียดนามต่ออาเซียนเท่านั้น หากยังยืนยันถึงวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศและการพัฒนาของพรรคและรัฐเวียดนามอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด