รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลารุส อินเดียและเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนาม

(VOVworld) - ในการพบปะกับนาย Vladimir Goshin เอกอัครราชทูตเบลารุส นาย จิ่งดิ่งหยุง ได้เผยว่า ทั้ง 2 ประเทศควรกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลารุส อินเดียและเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนาม - ảnh 1
นาย จิ่งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำเวียดนาม

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 28 มีนาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย จิ่งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเบลารุส อินเดียและเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนาม โดยในการพบปะกับนาย Vladimir Goshin เอกอัครราชทูตเบลารุส นาย จิ่งดิ่งหยุง ได้เผยว่า ทั้ง 2 ประเทศควรกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปและเสนอให้เบลารุสอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังเบลารุสตามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป
ส่วนในการให้การต้อนรับนาย Harish Parvathaneni เอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนาม นาย จิ่งดิ่งหยุงได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับอินเดีย สนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ตะวันออกของอินเดียและแสดงความประสงค์ว่า อินเดียจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งเสนอให้นาย Harish Parvathaneni ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือระดับสูง โดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง กลาโหม การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและการศึกษา การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงาน
ส่วนในการพบปะกับนาง Nienke Trooster เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนาม รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ยืนยันว่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปกป้องแหล่งนํ้าและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนคือปัญหาที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ พร้อมทั้งยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามถือเนเธอร์แลนด์เป็นแบบอย่างที่ดีในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปกป้องแหล่งนํ้า การปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชนบทและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ส่วนนาง Nienke Troosterได้ยืนยันว่า เนเธอร์แลนด์ให้คำมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเวียดนามเพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศกลายเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด