รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสถานประกอบการรุ่นใหม่เวียดนามครั้งที่ 6

(VOVWORLD) -วันที่ 28 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย นาย เจืองหว่าบิ่งห์ สมาชิกกรมการเมือง รองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสถานประกอบการรุ่นใหม่เวียดนามครั้งที่ 6 วาระปี 2018-2021
รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสถานประกอบการรุ่นใหม่เวียดนามครั้งที่ 6 - ảnh 1

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสถานประกอบการรุ่นใหม่เวียดนามครั้งที่ 6 (Photo: thanhnien.vn)

นาย เจืองหว่าบิ่งห์ ได้กล่าวปราศรัยชื่นชมความสำเร็จและส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของนักธรุกิจรุ่นใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเวลาที่ผ่านมา ชื่นชมกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ สหพันธ์เยาวชนเวียดนามในการกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนและสนับสนุนสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในหลายปีที่ผ่านมา ชมรมสถานประกอบการรุ่นใหม่ได้มีก้าวพัฒนาอย่างข้ามขั้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ยกระดับจิตใจแห่งความรักชาติ การพึ่งพาตนเอง มีความคล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าและสร้างงานทำให้แก่แรงงาน พร้อมทั้งกำชับว่า            “ทางสมาคมฯต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเดินพร้อมกับนักธุรกิจฟันฝ่าอุปสรรคพัฒนาสถานประกอบการ ส่วนนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องเกาะติดแนวทางของพรรคและนโยบายกฎหมายของรัฐอย่างใกล้ชิด ยกระดับทักษะความสามารถในการบริหาร เดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับผลผลิตและคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านสวัสดิการสังคม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด