รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการประชุมประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 6 สิงหาคม ณ จังหวัดหวิงฟุ๊ก ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ระยะปี 2012-2017 และปฏิบัติแผนการระยะปี 2018-2020 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 การประชุมสำคัญของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในปี 2018
รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการประชุมประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1

รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการประชุมประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำโครงการเป้าหมายแห่งชาติได้กำชับว่า กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อเลือกโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อระดมแหล่งพลังปฏิบัติเป้าหมายหลักๆ โดยเน้นโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นการนำร่อง เช่น การผลิตสินค้าแบบรวมศูนย์บนพื้นฐานการพัฒนาการผลิต การเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากร การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม โดยเฉพาะให้การช่วยเหลือการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเขตทุรกันดารและเขตพิเศษ สรุปประสบการณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานปรับปรุงมาตรฐานชนบทใหม่ในระยะต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด