รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่สมาคมผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามครั้งที่ 6 วาระปี 2019-2024 พิธีรำลึกครบรอบ 25ปีการจัดตั้งสมาคมฯและพิธีรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นหนึ่ง
รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะกล่าวปราศรัยในการประชุม (VGP)

ในการนี้ ในนามของผู้นำพรรคและรัฐ รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นหนึ่งให้แก่สมาคมผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจเงินแผ่นดินเวียดนาม พร้อมทั้งกำชับว่า ในวาระใหม่ ทางสมาคมฯต้องยกระดับทักษะด้านวิชาชีพ ประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์การวิชาชีพในภูมิภาคและโลกเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งของสหพันธ์การทำบัญชีและสหพันธ์การตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาค อีกทั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การทำบัญชีและตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามจนถึงปี 2020 และยุทธศาสตร์ใหม่ปี 2030 ประสานงานกับกระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์และปรับปรุงมาตรฐานการทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในรายงานด้านการเงิน“ผู้ทำบัญชีและตรวจเงินแผ่นดินต้องเชิดชูความรับผิดชอบในการปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อมีส่วนร่วมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ยกระดับคุณภาพการบริหารประเทศและบริหารสถานประกอบการ เพิ่มความเข้มงวดของระเบียบวินัยในการบริหารเศรษฐกิจ การเงิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด