รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ110 ปีการท่องเที่ยวเสิ่มเซิน

(VOVworld) - จังหวัดแทงฮว้าได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 110ปีการท่องเที่ยวเสิ่มเซินและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2017 ในหัวข้อ “เสียงเพลงแห่งชายหาดเสิ่มเซิน”และพีธีประกาศมติรับรองอำเภอเมืองเสิ่มเซินเป็นนครสังกัดจังหวัดแทงฮว้า

รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ110 ปีการท่องเที่ยวเสิ่มเซิน - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 110 ปีการท่องเที่ยวเสิ่มเซิน

(VOVworld) - เมื่อคํ่าวันที่ 22 เมษายน จังหวัดแทงฮว้าได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 110ปีการท่องเที่ยวเสิ่มเซินและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2017 ในหัวข้อ “เสียงเพลงแห่งชายหาดเสิ่มเซิน”และพีธีประกาศมติรับรองอำเภอเมืองเสิ่มเซินเป็นนครสังกัดจังหวัดแทงฮว้า ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ยํ้าว่า“ในเวลาข้างหน้า จังหวัดแทงฮว้าต้องให้ความสนใจต่อการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า พร้อมทั้งต้องดึงดูดการลงทุนจากเศรษฐกิจทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและมีอารยธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดฯและเมืองเสิ่มเซินมากขึ้น ตลอดจนต้องพยายามกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมหลักภายในปี 2020”
โอกาสนี้ นาย อวงจูลึว รองประธานรัฐสภาได้ประกาศมติของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการพัฒนาเสิ่มเซิน ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทางการและประชาชนจังหวัดฯระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาเมืองเสิ่มเซินให้เป็น 1 ใน 12 เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับชาติตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเวียดนามจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 ที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด