รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย

(VOVworld) – ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมผลการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ รวมไปถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง การต่างประเทศ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย - ảnh 1
ภาพการเจรจา (Photo VNplus)

(VOVworld) – ในระหว่างการเยือนเวียดนามตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมถึงวันที่ 10 กรกฎาคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้มีการเจรจากับนายฝามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมผลการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ รวมไปถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์ได้เผยว่า “ผมมีความเชื่อมั่นว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยจะมีส่วนร่วมต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่เวียดนามและไทยฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เวียดนามและไทยมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน โดยเฉพาะนับตั้งแต่ได้ยกระดับให้เป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง”
ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า ในเวลาข้างหน้าจะขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ปฏิบัติตามมติการประชุมครม.เวียดนาม – ไทยครั้งที่ 3 โครงการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – ไทยระยะปี 2014-2018 ให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 2ที่ได้รับการลงนามเมื่อเดือนมีนาคมปี 2015และเตรียมการประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมาธิการฯ ตลอดจนปฏิบัติแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับไทยระยะปี 2015-2020 พยายามยกระดับมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020  รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกันที่จะขยายความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามระหว่างสองประเทศในฟอรั่มภูมิภาคและโลก นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์ยังเรียกร้องให้ไทยพัฒนาบทบาทและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อค้ำประกันความสามัคคีและธำรงจุดยืนร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก เพื่อมีส่วนร่วมธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการบินและการเดินเรือ ผลักดันการแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี บนหลักการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 เรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความเคารพขั้นตอนทางนิตินัยและการทูต ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างจริงจังและผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว เวียดนามและไทยควรขยายความร่วมมือกันและร่วมมือประเทศต่างๆรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนา บริหารและใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพตามธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด