รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ

(VOVworld) - ตามคำเชิญของนาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ  นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ - ảnh 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและสหรัฐ

(VOVworld) - ตามคำเชิญของนาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ  นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน นาย ฝ่ามบิ่งมิง ได้เจรจากับนาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สันและนาย Herbert Raymond McMaster ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และพบปะกับนาย Steven Mnuchin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ โดยนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในเชิงรุก พร้อมทั้งให้ความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านให้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง มีเสถียรภาพในระยะยาวบนพื้นฐานของการให้ความเคารพเอกภาพ อธิปไตย และระบอบการเมืองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศมีศักยภาพและโอกาสความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและโลก โอกาสนี้ นาย ฝ่ามบิ่งมิง ได้มอบจดหมายและฝากคำเชิญของประธานประเทศเวียดนาม เจิ่นด่ายกวางเพื่อเชิญนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐมาเยือนเวียดนามและเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปก 2017  ส่วนนาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาย Herbert Raymond McMaster ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้ฝากคำขอบคุณของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมทั้งยืนยันว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปก ณ เวียดนามและยืนยันว่า รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ให้ความสำคัญและสนับสนุนความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับเวียดนาม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ - ảnh 2
นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพบปะกับนาย Steven Mnuchin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ

ทั้ง 2 ฝ่ายควรขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ  สำหรับปัญหาในภูมิภาคและโลก นาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาย Herbert Raymond McMaster ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้ยืนยันถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ การรักษาความมั่นคงในการเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออก ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของมาตรการทางการทูตและกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ให้ความเคารพแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและมุ่งสู่การจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว  ส่วนในการพบปะกับนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นาย Steven Mnuchin  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ชื่นชมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้ากับเวียดนามและแสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด