รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุงกำชับให้เน้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีรายได้น้อย

(VOVWORLD) - วันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการตั้งและตอบกระทู้ถามของการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่ 7 นาย ฝ่ามโห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง พร้อมรองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงและรัฐมนตรีกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารตลาดอสังหาริมทรัพย์ การบริหารคอนโดมิเนียม คอนโดเทล วิลล่าสำหรับบริการนักท่องเที่ยว มาตรการเพิ่มการดูแลการวางแผนและการบริหารการก่อสร้างตัวเมือง เป็นต้น
รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุงกำชับให้เน้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีรายได้น้อย - ảnh 1นาย ฝ่ามโห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างตอบกระทู้ถาม (photo quochoi.vn)

ด้านแผนการวางผังที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุงได้ย้ำว่า นี่คือนโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประสบความสำเร็จผ่านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น            “ต้องเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนพัฒนาผังเมืองกับการปฏิบัติยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม ต้องกำหนดลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม ที่อยู่อาศัยสำหรับกรรมกรในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบาย คนจนและผู้ที่มีรายได้น้อย นี่คือปัจจัยเพื่อค้ำประกันการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นปัจจัยค้ำประกันให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความยั่งยืน”

ในเช้าวันเดียวกัน รัฐมนตรีคมนาคมและขนส่ง เหงียนวันเถได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับอุปสรรคด้านโครงสร้างระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่ใช้เงินลงทุนสูงกว่าที่กำหนด โครงการที่เกิดความล่าช้าและขาดคุณภาพ เป็นต้น

ในการประเมินเกี่ยวกับคำตอบของรัฐมนตรี เหงียนวันเถ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ของหน่วยงานคมนาคม รัฐบาล รัฐมนตรี กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาและรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติเพื่อปฏิบัติมาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ            “ต้องเน้นตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่งให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และข้อจำกัดต่างๆในเวลาที่ผ่านม เร่งจัดทำ ปรับปรุงและปฏิบัติการวางผังหน่วยงานนี้ให้มีความสมบูรณ์ตามกฎหมายการวางผังเพื่อยื่นเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอนุมัติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้มีความพร้อมเพรียง เน้นถึงด้านหลัก มีก้าวเดินที่เหมาะสมและมีก้าวกระโดดตามแนวทางที่ทันสมัยเพื่อสร้างเครือข่ายคมนาคม สร้างความเชื่อโยงด้านคมนาคมขนส่งระหว่างเขต ระหว่างตัวเมืองกับเขตชนบท เน้นระดมพลังทุกแหล่งเพื่อลงทุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหารถติดในเมืองใหญ่”

ในบ่ายวันเดียวกัน นาย เหงียนหงอกเถียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารการแสดงศิลปะ ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ การจัดงานนิทรรศการและการพัฒนาบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด