รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ พบปะทวิภาคีในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซม 13

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมหรือ เอฟเอ็มเอ็มครั้งที่ 13 ณ ประเทศเมียนมาร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้พบปะทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก ฮังการี ฟินแลนด์และรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีโรมาเนีย
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ พบปะทวิภาคีในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซม 13 - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี  

ในการพบปะต่างๆ ทุกฝ่ายได้แสดงความประสงค์ที่จะผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านกับเวียดนาม รวมทั้งการลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอ สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ประเทศต่างๆได้เห็นพ้องกับทัศนะของเวียดนามและอาเซียนเกี่ยวกับการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก แก้ไขการพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 จัดทำซีโอซีอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว

ในการพบปะกับรัฐมนตรียุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ฌอง อีฟส์ ดริญอง ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะปฏิบัติกลไกความร่วมมือทวิภาคี ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเน้นลงทุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของทั้งสองประเทศ

ในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศและยุโรปลักเซมเบิร์ก ฌอง อัสเซลบอร์น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เห็นพ้องที่จะประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ลักเซมเบิร์กปี 2018 ส่วนนาย ฌอง อัสเซลบอร์น ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทและสถานะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นของเวียดนามในเอเชีย อีกทั้งประกาศว่า จะให้การช่วยเหลือเงิน 1 แสนยูโรแก่ประชาชนในเขตที่ได้รับความเสียหายจากพายุดอมเรย

ในการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี Peter Szijjarto ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงมาตรการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าส่งออกของทั้งสองฝ่ายในการเจาะตลาดของกัน  ฝ่ายฮังการีได้ประกาศว่า ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2018 จะเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเวียดนามขึ้นเป็น 2 เท่า

ในการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์ Timo Soini นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ มีความประสงค์ว่า ฟินแลนด์จะจัดสรรเงินโอดีเอให้แก่เวียดนามต่อไป เพื่อมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวียดนามและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ส่วนนาย Timo Soini ได้ยืนยันว่า ชมรมชาวเวียดนามในฟินแลนด์กำลังมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์กับฟินแลนด์

ส่วนในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีโรมาเนีย นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เสนอให้โรมาเนียจัดสรรสินเชื่อให้แก่เวียดนามในด้านต่างๆ เช่นเภสัชกรรม การต่อเรือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปิโตรเลี่ยม

ในวันเดียวกัน นอกรอบการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีสโลวาเกีย พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์และให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าไอร์แลนด์

โดยในการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ Ine Eriksen Soreide นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เสนอให้นอร์เวย์ให้การช่วยเหลือเวียดนามปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้กลายเป็นความจริงต่อไป ส่วนนาง Ine Eriksen Soreide ยืนยันว่า นอร์เวย์ ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ร่วมมือกับเวียดนามทั้งด้านทวิภาคีและพหุภาคี และผลักดันความร่วมมือในการเดินเรือ การต่อเรือ พลังงานหมุนเวียน ปิโตรเลียมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

ส่วนในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าไอร์แลนด์ Ciaran Cannon นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การช่วยเหลือเวียดนามในการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาแหล่งบุคลากรและปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้กลายเป็นความจริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด