รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับโครงการใช้เงินกู้จาก WB และ ADB

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 2 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบ แก้ไขข้อสงสัยและผลักดันการเตรียมและปฏิบัติ 26 โครงการที่ใช้เงินกู้ของธนาคารโลกหรือ WB และธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในช่วงปี 2017-2018
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับโครงการใช้เงินกู้จาก WB และ ADB - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับโครงการใช้เงินกู้ WB และ ADB (Thoibaotaichinhvietnam.vn) 

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับเงินโอดีเอและเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษได้มอบหมายให้ธนาคารชาติรวบรวมความคิดเห็นของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อยื่นเสนอต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่จะปฏิบัติต่อไป กระทรวงวางแผนและการลงทุนตรวจสอบโครงการใช้เงินกู้จากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ แต่ยังไม่อยู่ในแผนการลงทุนสาธารณะในระยะกลางเพื่อค้ำประกันให้โครงการได้รับการปฏิบัติโดยเร็วเพื่อใช้เงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนแจ้งให้รัฐบาลทราบเกี่ยวกับแนวทางการระดมและการใช้เงินกู้ในเวลาที่จะถึง โดยเฉพาะเงินกู้ที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษด้านดอกเบี้ย

โครงการใช้เงินกู้ของ WB และ ADB ในช่วงปี 2017-2018 เน้นในด้านที่จำเป็น เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาตัวเมือง สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ลงทุนพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขในท้องถิ่น ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้น้ำประปาให้แก่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด