รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนาม

(VOVworld) – เวียดนามมีความประสงค์ว่า สหประชาชาติจะส่งเสริมบทบบาทของตนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ผลักดันการให้ความเคารพกฎหมายสากล ให้การช่วยเหลือประเทศต่างๆ รวมทั้งเวียดนาม

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนาม - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ให้การต้อนรับผู้ประสานงานและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนาม (vietnamplus)

(VOVworld) – ในการให้การต้อนรับนาย Kamal Malhotra ผู้ประสานงานและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูเอ็นดีพีประจำเวียดนามเมื่อบ่ายวันที่ 11 เมษายน ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้ยืนยันว่า สหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในนโยบายต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนามอยู่เสมอ อีกทั้งกล่าวขอบคุณสหประชาชาติที่ได้อยู่เคียงข้างกับเวียดนามในตลอด 40 ปีแห่งการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศ เวียดนามมีความประสงค์ว่า สหประชาชาติจะส่งเสริมบทบบาทของตนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ผลักดันการให้ความเคารพกฎหมายสากล ให้การช่วยเหลือประเทศต่างๆ รวมทั้งเวียดนามในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น การปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมจนถึงปี 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด