รองประธานประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของจังหวัดหวิงลอง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ รองประธานประเทศ ดั่งถิหงอกถิ่ง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของจังหวัดหวิงลอง 
รองประธานประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของจังหวัดหวิงลอง - ảnh 1รองประธานประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของจังหวัดหวิงลอง (vietnamplus) 

โดยแสดงความประสงค์ว่า จังหวัดหวิงลองจะส่งเสริมและปฏิบัติงานด้านการตอบแทนบุญคุณ ให้ความสนใจถึงผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พยายามพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดฯ รองประธานประเทศแสดงความเชื่อมั่นว่า บรรดาผู้แทนของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของจังหวัดหวิงลองจะส่งเสริมเกียรติประวัติ รักษาคุณสมบัติและคุณธรรมของนักปฏิวัติ ให้การศึกษาเกียรติประวัติแก่ลูกหลานและชนคนใหม่ ปฏิบัตินโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐ มีความสามัคคี เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และเข้าร่วมการปฏิบัติงานในท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง พยายามสร้างสรรค์จังหวัดหวิงลองและประเทศให้พัฒนาเจริญเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด