รองประธานประเทศให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติ

(VOVworld) – เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ร่วมมือกับสหประชาชาติ ตลอดจนโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ 

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 30 สิงหาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนโครงการพัฒนาของสหประชาชาติในเวียดนามหรือยูเอ็นดีพี โดยยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ร่วมมือกับสหประชาชาติ ตลอดจนโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ ส่วนผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติได้เผยว่า สหประชาชาติและโครงการพัฒนาของสหประชาชาติมีบทบาทให้การอุปถัมภ์แก่ประเทศต่างๆเพื่อการพัฒนา ในเวลาที่จะถึง สหประชาชาติจะสนับสนุนการระดมทุนให้แก่กองทุนให้การช่วยเหลือเวียดนามเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อไป เป็นสะพานเชื่อมเพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุนจากนานาชาติ ตลอดจนประสบการณ์ของนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเวียดนาม
ส่วนนาง Pratiba Meta หัวหน้าสำนักงานตัวแทนโครงการพัฒนาของสหประชาชาติในเวียดนามได้ยืนยันว่า จะร่วมมือเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาประเทศเวียดนามในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด