รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเซินลาได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลซวนยา เตินซวนและ เจี่ยงซวนในอำเภอเวินโห่ 
รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเซินลา - ảnh 1 ภาพการพบปะ (daibieunhandan)

ในการนี้ นางต่องถิฟ้องได้กำชับให้ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมความสามัคคี พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการค้ำประกันสวัสดิการสังคม การป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์อำเภอเวินโห่และจังหวัดเซินลาให้เจริญสวยงามมากขึ้น

โอกาสนี้ นาง ต่องถิฟ้องและผู้บริหารจังหวัดเซินลาได้ตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อยื่นเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไข

โอกาสนี้ รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวทหารทุพพภาพและมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างบ้านอเนกประสงค์ในตำบลซวนยา ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ป้อมชายแดนเตินซวน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด